Thời tiết nửa đầu mùa đông do gió mùa Đông Bắc gây ra ở miền Bắc nước ta là:

A.

Lạnh ẩm.        

B.

Mưa phùn.        

C.

Nóng ẩm.        

D.

 Lạnh khô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gió mùa Đông Bắc được hình thành từ trung tâm áp cao Xibia di chuyển ngang di chuyển xuống khu vực có khối không khí ấm tại Việt Nam, đầu mùa đông lạnh khô.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.