Thuận lợi nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng?

A.

Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa các loại nông sản.

B.

Cung cấp các nguồn lợi khác về thủy sản, lâm sản, khoáng sản.

C.

Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung cây công nghiệp dài ngày.

D.

Là điều kiện thuận lợi để tập trung các khu công nghiệp, các thành phố.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...