Thuận lợi về vị trí địa lí ở Đông Nam Bộ thể hiện là trung tâm của vùng:

A.

Tây Nguyên giàu nguyên liệu nông lâm sản.

B.

Lương thực, thực phẩm Đồng bằng sông Cửu Long.

C.

Thị trường Campuchia và Lào.

D.

Tây Nguyên giàu nguyên liệu nông lâm sản và lương thực, thực phẩm Đồng bằng sông Cửu Long hoặc thị trường Campuchia và Lào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tây Nguyên giàu nguyên liệu nông lâm sản và lương thực, thực phẩm Đồng bằng sông Cửu Long hoặc thị trường Campuchia và Lào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.