Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):         (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua.         (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat.         (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(III) clorua.         (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.         Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là  

A.

A: 2

B.

B: 1

C.

C: 3

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D Chọn a; b; c; d  

a) theo dãy điện hóa

b) sản phẩm là đồng sunfua và hidro sunfat mà đồng sunfua và chì sunfua không tan trong hidro sunfat

c) sản phẩm là bạc clorua kết tủa

d) đó là phương pháp sử lý khi thủy ngân rơi trên đất

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...