Thực hiện giao thoa ánh sáng trắng dùng khe Yâng, trên màn ảnh ta thu được         

A.

A. một dải sáng mà không có vân sáng màu đơn sắc         

B.

B. một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím  

C.

C. các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối         

D.

D. vân trung tâm màu trắng, hai bên có những dải màu như cẩu vồng  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D Thực hiện giao thoa ánh sáng trắng dùng khe Yâng, trên màn ảnh ta thu được vân trung tâm màu trắng, hai bên có những dải màu như cầu vồng    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.