Thực hiện hai thí nghiệm sau đây:

1) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.

2) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2.

Nhận xét nào sau đây sai?

A.

Hai thí nghiệm này có hiện tượng khác nhau.

B.

Thí nghiệm 1 và 2 chứng minh Al(OH)3 lưỡng tính.

C.

Lượng kết tủa cực đại ở hai thí nghiệm như nhau.

D.

Kết thúc hai thí nghiệm thu được hai dung dịch có các chất:

(1): NaOH, NaAlO2.

(2): HCl, AlCl3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hai thí nghiệm này có hiện tượng khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.