Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: Trac nghiem online - cungthi.vn Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là

A. Trac nghiem online - cungthi.vnmol/(l.s) .
B. Trac nghiem online - cungthi.vnmol/(l.s) .
C. Trac nghiem online - cungthi.vnmol/(l.s) .
D. Trac nghiem online - cungthi.vnmol/(l.s)
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...