Thực hiện phép tính $\sqrt{27}+2\sqrt{27}+3\sqrt{75}-9\sqrt{48}$

A.

$\sqrt{3}$

B.

-13$\sqrt{3}$

C.

13

D.

-13

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...