Thực hiện sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol các chất) sau:         

(1) img1        

(2) img2         

(3) img3        

(4) img4img5

Nhận định nào sau đây là sai?

A.

A: X có công thức phân tử là C14H22O4N2.        

B.

B: X2 có tên thay thế là hexan-1,6-điamin

C.

C: X3 và X4 có cùng số nguyên tử cacbon.

D.

D: X2, X4 và X5 có mạch cacbon không phân nhánh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

 

img2

 

  img3img4

. X3 là img5có 8 nguyên tử C và X4 là img6có 6 nguyên tử C.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.