Thực vật chiếm chủ yếu ở nước ta là:

A.

Thực vật cận nhiệt đới.

B.

Thực vật ngập mặn.

C.

Thực vật nhiệt đới.

D.

Thực vật ôn đới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thực vật chiếm chủ yếu ở nước ta là: Thực vật nhiệt đới

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.