Thực vật chủ yếu của miền tự nhiên Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

A.

rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh quanh năm.

B.

rừng nhiệt đới gió mùa rụng lá.

C.

rừng thưa nhiệt đới thứ sinh.

D.

rừng thưa nhiệt đới lá kim

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

rừng nhiệt đới gió mùa rụng lá.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.