Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần vừa đủ 0,2 mol NaOH thu được 15 gam muối natri của 2 axit cacboxylic và etylen glicol. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về X:         

A.

A: A là este no, không có phản ứng tráng bạc

B.

B: X là este no, hai chức

C.

C: X có CTPT là img1 

D.

D: X tham gia phản ứng tráng bạc  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

B1: Xác định dạng cấu tạo của X: X + NaOH ⟶ 2 muối hữu cơ + img1 

⟹X có CT: img2 

B2: Xác định CTCT của X

img3

  img4 

⟹X có khả năng phản ứng tráng bạc nhờ gốc HCOO- 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...