Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch M. Cho AgNO3 trong NH3 vào dung dịch M và đun nhẹ, khối lượng bạc thu được là:

A.

6,25 g.

B.

13,5 g.

C.

6,75 g.

D.

8 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

13,5 g.      vì khi thủy phân saccarozơ thu được 1 glu và 1 fruc nhưng trong môi trường bazơ fruc bị chuyển hóa thành glu nên vẫn tham gia phản ứng tráng gương

msaccarozơ = 10,6875 (g)

1C12H22O11  2C6H12O6  4Ag

                       (glucozơ)

342                     180          4.108 (g)

10,6875              11,25        13,5 (g)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...