Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit M ta thu được các amino axit X, Y, Z, T, E. Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được các đipeptit YT, ZX, TZ, XE và tripeptit TZX. Trình tự các gốc amino axit trong phân tử M là:

A.

XYZTE.

B.

EXZTY.

C.

YTZXE.

D.

ZTYXE.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

YTZXE.

Xuất phát từ tripeptit TZX. Vì có đipeptit YT nên Y đứng trước gốc T, vậy ta có TZXE. Vì có đipeptit XE nên gốc E đứng sau gốc X. Do đó, trình tự các gốc amino axit trong phân tử X là YTZXE

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...