Thủy phân hoàn toàn peptit X mạch hở chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 12,6 gam nước. Số nguyên tử oxi trong phân tử X là:

A.

5.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp:

Giả sử peptit có chứa n mắt xích Gly nC2H5O2N → (n-1)H2O + C2nH3n+2On+1Nn (peptit) .

Đốt cháy peptit, từ số mol X và số mol H2O ta xác định được giá trị của n.

Hướng dẫn giải: Giả sử peptit có chứa n mắt xích Gly nC2H5O2N → (n-1)H2O + C2nH3n+2On+1Nn (peptit)

nH2O = 12,6 : 18 = 0.7 mol.

Đốt cháy peptit:         C2nH3n+2On+1Nn → (1,5n+1) H2O

PT:                                        1                           1,5n + 1

ĐB:                                       0,1                        0,7

=> 0,1(1,5n + 1) = 0,7 => n = 4 => X có chứa n+1 = 5 nguyên tử O .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...