Thủy phân m gam xenlulozo trong môi trường axit. Cho sản phẩm tác dụng với img1 dư trong img2 đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được 1,1 m gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là:         

A.

A: 81.0%

B.

B: 78,5%

C.

C: 84,5%

D.

D: 82,5%

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...