Tỉ số của số con gà và số con vịt là $\frac{3}{5}.$ Biết rằng có 30 con vịt. Hỏi có bao nhiêu con gà?

A.

18 con gà

B.

16 con gà

C.

20 con gà

D.

50 con gà

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số con gà là: $30 \times \frac{3}{5} = 18$ (con gà) Đáp số: 18 con gà.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...