Tích phân img1 bằng ?

A.img1 
B. img1
C. img1
D. img1
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích: Ta có img1. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...