Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và FexOy trong khí trơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Chia hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 8,0 gam, đồng thời thoát ra 1,344 lít khí H2 (đktc). Phần 2 tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư, thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Công thức FexOy là:

A.

FeO.

B.

Fe3O4.

C.

Fe2O3.        

D.

Fe2O3 hoặc Fe3O4.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phản ứng nhiệt nhôm: img1 

X tác dụng với dung dịch NaOH thu được khí H2img2 X chứa Al dưimg3 X gồm Al dư, Al2O3, và Fe.

*1/2 X tác dụng với dung dịch NaOH dư: Số mol các chất là: img4 

Sơ đồ phản ứng: img5  img6  img7  img8 img9  *1/2 X tác dụng với dung dịch HCl dư: Số mol H2 thu được là: img10 

Sơ đồ phản ứng khi tạo khí H2:img11  img12  img13    

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...