Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với Fe2O3 trong điều kiện không có không khí, cho biết chỉ có phản ứng khử Fe2O3 thành Fe. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít H2 (đktc).

- Hòa tan hết phần hai bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 3,36 lít khí bay ra (đktc).

Khối lượng Fe thu được sau phản ứng nhiệt nhôm là:

A.

5,6 gam.

B.

8,4 gam.

C.

11,2 gam.

D.

14 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

11,2 gam.

Vì chất rắn thu được sau phản ứng nhiệt nhôm tác dụng với NaOH có khí thoát ra nên Al còn dư.

2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe    (1)

2y       y                     y         2y

 nAl dư = (x - 2y) mol.

Y + dd NaOH:

Al2O3 + 2NaOH  NaAlO2 + H2O        (2)

2Al      + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2↑     (3)

(0,5x-y)                                             1,5(0,5x-y)

  = 1,5(0,5x − y) =  = 0,075  x − 2y = 0,1   (4)

Y + dd HNO3 đặc, t°:

Al2O3 + 6HNO3  2Al(NO3)3 + 3H2O     (5)

Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O      (6)

y                                         y

Al       + 4HNO3  Al(NO3)+ NO↑ + H2O      (7)

(0,5x-y)                               (0,5x-y)

Từ (6) và (7)  nNO = y + 0,5x − y =  = 0,15  x = 0,3 (mol).

Từ (4)  y = 0,1 (mol)

mFe = 0,2.56 = 11,2 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.