Tiến hóa lớn là:

A.

Quá trình hình thành loài mới khác với loài ban đầu.

B.

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi ở môi trường sống mới.

C.

Là quá trình chọn lọc, diễn ra trong toàn bộ sinh giới.

D.

Là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...