Tiếp điểm của hai đường cong y = x3 + x - 2 và y = x2 + x - 2 là điếm:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

M(x ; y) là tiếp điểm của hai đường cong y = x3 + x - 2 và y = x2 + x - 2 khi và chỉ khi hoành độ của nó thỏa mãn hệ phương trình:

 
=>x=1/2: y=-5/4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.