Tiếp tuyến của đồ thị hàm số img1 cùng với 2 tiệm cận tạo thành một tam giác có diện tích bằng:

A.

6

B.

7

C.

5

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là điểm nằm trên đồ thị hàm số ,img2. img3  Phương trình tiếp tuyến tại img4:img5img6 Tiệm cận đứng: img7, tiệm cận ngang: img8 Gọi img9 là giao điểm của tiếp tuyến với tiệm cận đứng img10img11. Vậy img12 Gọi img13 là giao điểm của tiếp tuyến với tiệm cận ngangimg14img15img16. Vậy img17 Giao điểm 2 tiệm cận là img18 Ta có: img19 img20  Tam giác img21 vuông tại img22 nên img23.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...