Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = xlnx tại điểm có hoành độ x = 1 có tính chất nào sau đây?

A.

Song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

B.

Song song với đường phân giác của góc phần tư thứ hai.

C.

Song song với trục hoành.

D.

Đi qua gốc toạ độ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:


Do đó y'(1)= 1.

Ta có y(1) = 0. Vậy phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = xlnx tại điểm có hoành độ x = 1 là y = x - 1.

Tiếp tuyến này song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...