Tiếp tuyến tại điểm cực đạị của đồ thị hàm số img1 là đường thẳng:

A.

Song song với trục tung.

B.

Song song với trục hoành.        

C.

Song song với đường thẳng img1

D.

Có hệ số góc bằng img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Hàm số img1 có đồ thị img2  img3; img4; img5 img6; img7img8có điểm cực đại là: img9  img10 là tiếp tuyến của img11 tại điểm img12 và có hệ số góc img13  Phương trình đường thẳng img14  Cách làm Trắc nghiệm: Do tiếp tuyến tại điểm cực đại (hay cực tiểu) thì hệ số góc luôn bằng 0 nên tiếp tuyến luôn song song với trục hoành.  
Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...