Tìm ảnh của đường thẳng img1 qua phép quay img2.         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1 nên phương trình có dạng img2 Lấy img3, ta có img4, img5, hay img6.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.