Tìm các khoảng đồng biến của hàm số img1.         

A.

 img1img2.

B.

 img1img2.

C.

 img1.    

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: img1 suy ra img2  Do vậy hàm đồng số đồng biếm trên img3   .

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.