Tìm chu kì img1 của hàm số img2                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hàm số img1 tuần hoàn với chu kì img2. Áp dụng: Hàm số img3 tuần hoàn với chu kì img4 Chọn A.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...