Tìm img1 để img2?

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đặt img1 Xét img2 khi đó img3 img4 không thỏa mãn yêu cầu bài toán Xét img5 khi đó img6 img7 img8  img9 img10 img11 img12

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...