Tìm img1để các hàm sốimg2 xác định với mọi img3thuộc khoảng img4.

A.

A : CHUYEN-DE-7_3-KHOẢNG-CÁCH-GÓC-11-1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D :  img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Hàm số xác định khi img1img2 ● Nếu img3thì img4. Khi đó tập xác định của hàm số là img5. Yêu cầu bài toán img6img7: không thỏa mãn img8. ● Nếu img9thì img10. Khi đó tập xác định của hàm số là img11. Yêu cầu bài toán img12: thỏa mãn điều kiện img13. Vậy img14thỏa yêu cầu bài toán.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.