Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số img1.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1  +) img2 là diểm cực đại +) img3 là diểm cực tiểu Vậy img4 là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

Vậy đáp án đúng là B. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.