Tìm điểm M ở trên trục Ox và cách đều hai mặt phẳng img1img2.          

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Do img1 nên img2.

Do M cách đều hai mặt phẳng đã cho nên ta có phương trình

: img3 img4

 img5 

 img6 .

Vậy đáp án đúng là: D. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...