Tìm $\frac{1}{2}$ số con chim có trong hình sau:

A.

7 con chim

B.

6 con chim

C.

8 con chim

D.

5 con chim

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trong hình có tất cả 14 con chim. $\frac{1}{2}$ số con chim có trong hình là: 14 : 2 = 7 (con chim) Đáp số: 7 con chim.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.