Tìm giá trị của tham số img1 để phương trình img2 có hai nghiệm img3, img4 thỏa mãn img5.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Điều kiện img1. Đặt img2. Phương trình đã cho trở thành img3. Chú ý rằng img4 img5 img6 img7 img8. Do đó phương trình đã cho có hai nghiệm img9, img10 thỏa mãn img11 khi và chỉ khi phương trình img12 có hai nghiệm img13, img14 thỏa mãn img15 img16 img17 img18 img19 img20 img21. Vậy img22 là giá trị cần tìm.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.