Tìm giá trị lớn nhất img1 của hàm số img2.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1, img2. Biến đổi hàm số về dạng phương trình ta được: img3. img4  Phương trình img5 có nghiệm khi:img6. Vậy giá trị lớn nhất img7.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.