Tìm giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Hàm số img1 liên tục trên img2 nên liên tục trên đoạn img3. Ta có: img4. Xét img5img6. Ta có: img7; img8img9. Vậy img10.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.