Tìm giá trị lớn nhất img1 của hàm số img2 trên đoạn img3.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 img2img3 img4 img5 Ta có : img6 ; img7 ; img8 Vậy giá trị lớn nhất của hàm số img9 trên đoạn img10 là img11

 

Đáp án đúng là  C

   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...