Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm sốimg1 trên đoạn img2.  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích:  Tập xác định:img1 Hàm số img2 xác định và liên tục trên đoạn img3 Ta có img4hoặc img5 (loại) Suy ra img6. Vậy img7 tại img8. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.