Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số img1:          

A.

A. img1         

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn đáp án D

Ta có: img1  img2   

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.