Tìm giá trị thực của tham số img1 để hàm số img2 đạt cực tiểu tại img3.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1, img2. Để hàm số đạt cực tiểu tại img3 điều kiện là img4 img5 img6img7.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.