Tìm giá trị lớn nhất của img1 với img2 là số phức thỏa mãn img3.  

A.

img1.

B.

3.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1: Đặt img1. Do img2 nên img3. Sử dụng công thức: img4 ta có: img5. img6  img7 (vì img8). Vậy img9.         TH1: img10. Suy ra img11 (vì img12).         TH2: img13. Suy ra img14. Đẳng thức xảy ra khi img15. Cách 2: Đặt img16. Do img17 nên img18. Nhận xét:img19  Lập luận như cách 1 được img20 Ta có img21. Xét img22 Lập bbt xét dấu img23 ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất là img24 khi img25.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.