Tìm hệ số chứa img1 trong khai triển img2.                         

A.

A. 3000

B.

B. 8008

C.

C. 3003

D.

D. 8000

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B

Hệ số chứa img1img2.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...