Tìm hệ số của số hạng chứa img1 trong khai triển img2?        

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Có img1 img2img3img4. Chỉ số hạng img5 có chứa img6 và hệ số là img7. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.