Tìm hệ số của số hạng chứa img1 trong khai triển img2.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1. Số hạng tổng quát của khai triển là: img2. Số hạng chứa img3 trong khai triển tương ứng với img4. Vậy hệ số cần tìm là: img5 (theo tính chất của tổ hợp: img6). Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.