Tìm hệ số của img1 trong khai triển img2                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các biểu thức img1 không chứa số hạng chứa img2 Hệ số của số hạng chứa img3 trong khai triển img4img5 Hệ số của số hạng chứa img6 trong khai triển img7img8 Hệ số của số hạng chứa img9 trong khai triển img10img11 Hệ số của số hạng chứa img12 trong khai triển img13img14 Vậy hệ số của img15trong khai triển img16img17. Chọn C.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...