Tìm hệ số của img1 trong khai triển img2 với img3, biết img4 là số nguyên dương thỏa mãn img5.                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1        

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ phương trình img1 Với img2, ta có img3 Hệ số của img4 ứng với img5 hệ số cần tìm img6 Chọn D.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.