Tìm hệ số không chứa img1 trong khai triển img2 biết img3 là số nguyên dương thỏa mãn img4.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Điều kiện: img1  Ta có: img2img3img4 img5img6. Khi đó: img7img8. Hệ số không chứa img9 trong khai triển có: img10. Hệ số cần tìm là: img11.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.