Tìm khoảng nghịch biến của số img1.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định D=R. img2. img3. Bảng biến thiên:     Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng img4 và img5.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.