Tìm m để đường thẳng img1 cắt đồ thị hàm số img2 tại hai điểm phân biệt.         

A.

img1hoặc img2.

B.

 img1 hoặc img2.

C.

 img1 hoặc img2.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

- Phương pháp: Số giao điểm của đồ thị hàm sốimg1 và đồ thị hàm số img2bằng số nghiệm của phương trình img3. - Cách giải: Để đường thẳng img4 cắt đồ thị hàm số img5 tại hai điểm phân biệt thì phương trình img6 có hai nghiệm phân biệt. Ta có : img7 img8  Với điều kiện img9 để phương trình img10 có hai nghiệm phân biệt khác -1, suy ra img11  .

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.