Tìm m để phương trình img1 có 8 nghiệm phân biệt:    

A.

 img1.

B.

Không có giá trị của m.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đặt img1 khi đó img2. Xét hàm số img3ta sẽ xét như sau, vì đây là hàm số chẵn nên đối xứng trục Oy. Do vậy ta sẽ xét hàm img4 trên R, sau đó lấy đối xứng để vẽ đồ thị hàm img5 thì ta giữ nguyên phần đồ thị phía trên trục hoành ta được (P1), lấy đối xứng phần phía dưới trục hoành qua trục hoành ta được (P2), khi đó đồ thị hàm số img6img7. Lúc làm thì quý độc giả có thể vẽ nhanh và suy diễn nhanh. img8  Nhìn vào đồ thị ta thấy để phương trình đã cho có 4 nghiệm thì img9

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.